Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұныСкачать 49.02 Kb.
Дата16.06.2020
Размер49.02 Kb.
Название файла-

4 – сынып

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі

Тақырып/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары

Сағат саны

Күні

1 – тоқсан

1-бөлім–Жүгіру, секіру және лақтыру

Қауіпсіздік ережесі

Қысқа қашықтыққа жүгіру4.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады

4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну

Ұзындыққа секіру негіздері

4.3.2.2 Дене қызметімен айналысқан кезде, денені қыздыру және босаңсыту қажеттілігін көрсетеді және талқылайды

4.3.3.3 Дене қимылдарын орындау кезінде немесе орындағаннан кейін белгілі бір физикалық өзгерістерді көру үшін бірқатар бақылау стратегияларын қолданады

Лақтырудың түрлерімен тәжірибелер

4.1.2.2 Дене дамуына ықпал ететін түрліжүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетедіЖеңіл атлетика элементтері бар эстафета

4.1.1.1 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде негізгі қозғалыс машықтарын түсінеді және көрсетеді

4.3.5.5 Дене қимылдарын қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қытысу мүмкіндіктерін алу жолдары

2-бөлім-Жеңілдетілген спорттық ойындар

Волейбол доптармен ойындар

4.2.8.8 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылықтарын бағалайдыСпорттық ойындар

4.1.2.2 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді

4.2.2.2 Көшбасшылық рөлдермен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі

Техникасы жеңіл тапсырмалар

4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анқтайды және ұйымдастырады.

4.2.3.3 Түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындайды отырып, идеяларды, ресурстар кеңістік айырмашылығын білу

Топтағы негізгі жұмыстар

4.3.5.5 Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары2-тоқсан

3-бөлім- Гимнастиканың негізгі элементтері

Қауіпсіздік ережесі

Жалпы дамытуға арналған жаттығулар4.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларынторындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсерту үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады

4.3.2.2 Дене қызметімен айналысқан кезде, денені қыздар және басаңсыту қажеттілігін көрсетеді және талқылайды

Акробатиканың жеңіл элементтері

4.1.2.2 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетедіЖеңіл гимнастикалық құралдармен жаттығулар

4.1.5.5 Қолданылатын бірқатар іс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды көрсете және түсіндіре отырып, өзінің және басқаларының іс-қимылдарды орындауына ортақтасады

4.1.4.4 Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын салыстырады

Гимнастикалық құралдарға бағытталған тапсырмалар

4.2.2.2 Көшбасшылық рөлдермен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі

4.2.5.5 Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді

4-Бөлім-Қазақ ұлттық ойындар

Қазақтың қозғалмалы ойындар

4.2.7.7 Топтық және дербес дене қимылдарында патриоттық сезімін, өзара іс қимылдар мен адал бәсекелестікті көрсетеді

4.3.5.5 Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары

Ұлттық зияткерлік ойындар

4.2.5.5 Орындаушыларға кқнструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді4.2.6.6 Белгілі бір тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін бірқатар комозициялық идеяларды анықтайды және құрайды3-тоқсан

5-Бөлім-Шаңғы/кросс/коньки даярлық негіздері

Қауіпсіздік ережесі

Тапсырма арқылы дене шынықтыру компоненттері дамыту4.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қоданады4.3.3.3 Дене қимылдарын орындау кезінде немесе орындағаннан кейін белгілі бір физикалық өзгерістерді көру үшін бірқатар бақылау стратегияларын қолданадыАэробикалық жаттығудың пайдасы

4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну4.1.4.4 Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын салыстырадыҚашықтықтан өту тапсырмалары

4.1.5.5 Қолданылатын бірқатар іс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды көрсете және түсіндіре отырып, өзінің және басқаларының іс-қимылдарды орындауына ортақтасады4.1.3.3 Қимыл орындаудың уақыт, кеңістік және бір қалыптылық туралы түсініктерін көрсететін бірқатар тиімді машықтарды және жүйеліктерді түсінеді және қолдана біледі6-бөлім-Бірлескен және шытырман тапсырмалар арқылы оқыту

Басқалармен ынтымақтастық және көшбасшылық

4.3.4.4 Денсаулық нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады4.2.2.2 Көшбасшылық рөлдермен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледіШытырман және бірлескен тапсырмалар арқылы оқыту

4.2.8.8 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылқтарын бағалайды4.1.4.4 Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын салыстырадыОйындардағы қиялды дамыту

4.2.3.3 Түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, идеяларды, ресурстар кеңстік айырмашылығын білу


4.2.5.5 Орындаушыларға конструктивті ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастырын біріктіредіБаскетбол элементтері бар ойындар

4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анықтайды және ұйымдастырады4.2.6.6 Белгілі бір тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін бірқатар композициялық идеяларды анықтайды және құрайды4-тоқсан

7-бөлім-Қарым-қатынас орнату үшін ойындар

Қауіпсіздік ережесі

Допты игеру дағдыларын дамыту4.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады

4.2.8.8 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылықтарын бағалайды
Доппен жасалатын жатығуларды құрастыру

4.2.6.6 Белгілі бір тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін бірқатар композициялық идеяларды анықтайды және құрайды

4.2.4.4 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде ережелер мен құрлымдық тәсілдерді жасайды және қолданады
Ойындар топтық іс-әрекеттер

4.2.5.5 Орындаушыларға конструктивті ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастырын біріктіреді

4.1.2.2 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді
Доппен түрлендірілген ойындар

4.1.6.6 Жаттығулардың әр түрін орындау кезінде тәуекелдерді қысқарту және туындайтын қиындықтарды еңсеру қабілеттілігін көрсетіп орындалатын жаттығулардың күрделілігінің деңгейін тани біледі8-бөлім-Денсаулық туралы білім алу және практика арқылы машықтандыру

Қозғалмалы ойындар дене шынықтырудың компоненті ретінде

4.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады

4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну
Жүгіру дағдылары мен денсаулықты нығайту

4.1.3.3 Қимыл орындаудың уақыт, кеңістік және бір қалыптылық туралы түсініктерін көрсететін бірқатар тиімді машықтарды және жүйеліктерді түсінеді және қолдана біледі

4.1.5.5 Қолданылатын бірқатар іс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды көрсете және түсіндіре отырып, өзінің және басқаларының іс-қимылдарды орындауына ортақтасады
Денсаулықты нығайтуға арналған ойындар мен эстафеталар

.2.5.5 Орындаушыларға конструктивті ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастырын біріктіреді

4.2.2.2 Көшбасшылық рөлдермен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі

Скачать 49.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©danovie.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница